Илко Стоянов Стоянов

Kмет на община Благоевград


Email:
kmet@blagoevgrad.bg

Илко Стоянов има над 10-годишен опит в местното самоуправление. Два мандата е общински съветник, като напуска Общински съвет – Благоевград по собствено желание, след като органът не допуска провеждането на референдум или допитване по обществено значими въпроси за развитието на община Благоевград.

Eлектронен прием на деца в общинските ДГ и ДЯ

Виж още icon

Датчици за измерване на фините прахови частици