Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

event-single-main-image
Начална дата17 април, 2024icon
Крайна датаicon

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по един от следните начини:

 • през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

 • чрез стационарен или мобилен номер. Избира се 0800 14726 (0800 1 GRAO). Телефон 0800 14 726 е безплатен за цялата страна.

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЯВА

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕКЦИИ ОТ СГРАДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ КАКТО СЛЕДВА:

СЕКЦИЯ №

Преместване от

Преместване в

Избирателни секции

№ 21 и № 103

Детска градина № 8 „Вечерница“

II-ро ОУ „Димитър Благоев“,

ул. „Митрополит Борис“ № 2

Избирателни секции

с № 38 и № 39

Детска градина № 12 „Алени макове“

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“,

ул. „Тодор Александров“ № 56

Избирателни секции

с № 52 и № 107

Детска градина № 4 „Роса“

VII-мо СУ „Кузман Шапкарев“, ул. „Илинден“ № 13

Избирателни секции

с № 46 и № 51

Детска градина „Детски свят“

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“,

ул. „Марица“ № 4

Избирателни секции

с № 62, № 63, № 64 и № 109

Детска градина „Първи юни“

СУ „Иван Вазов“, ул. „Яне Сандански“ № 1

Избирателна секция № 17

Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 1866“

Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“, ул. „Цанко Церковски“ № 2

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК - ВИЖ ТУК

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

           във връзка с насрочените избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Община Благоевград напомня на избирателите, че на 01.06.2024 г. изтича срокът за:

 • подаване на заявление от избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, за отстраняването им;
 • подаване на заявление от гражданин на друга държава-членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, но желае да бъде заличен от него.

   Отдел ,,Гражданско състояние и регистрация“  ще приема заявления на 01.06.2024 г. (събота) с пълен работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа   

         Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да заявят  това до 03.06.2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 

за членовете на СИК относно изплащане на възнагражденията от настоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. - ВИЖ ТУК

 

СПИСЪК

НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НА 09.06.2024 г. - ВИЖ ТУК

 

СПИСЪК

НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09.06.2024 г. - ВИЖ ТУК

 

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Община Благоевград напомня на избирателите, че на 25.05.2024 г. изтича срокът за:

 • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
 • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
 • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.  

Отдел ,,Гражданско състояние и регистрация“ ще приема заявления на 24.05.2024 г. /петък/  и 25.05.2024 г. /събота/ от 8:30 часа до 17:00 часа!  

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНИОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ВИЖ ТУК

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им в писмено заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО

Избиратели, които са кандидати за членове на Европейския парламент от Република България; кандидати за народни представители; членове на Централна избирателна комисия; членове на Районна избирателна комисия и наблюдатели магат да подадат заявление-декалрация за издаване на Удостоверение за гласуване на друго място в общината попостоянен адрес.

Приложение №77-ЕП/НС - изтегли от тук

Срок за подаване на заявление: 25.05.2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец или чрез електронно заявление чрез Интернет страницата на общината по постоянен адрес или настоящ адрес, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес. Заявлвнието трябва да е ръчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно завление със същото съдържание през Интернет страницата на Общината.

Срок за подаване на заявление: 06.06.2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в Общинска администрация Благоевград, кметствата или кметските наместничества на общината.

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис през Интернет страницата на ГД ГРАО в МРРБ на адрес: https://regna.grao.bg/

Гражданите, подали Заявление за гласуване понастоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните списъци за гласуване след 28.05.2024 г. 

СРОК ДО: 25.05.2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ, ЧАСТ I

за изборите за народни представители на 09.06.2024 г.

изтегли от тук

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ, ЧАСТ I

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.

изтегли от тук

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 9 юни 2024 г.

               Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията  по чл. 320, ал. 2 от Изборен кодекс и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
               Чл. 320, ал. 2 от ИК - Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
               ► Приложение № 21-ЕП – изтегли оттук      

Срок до 29.04.2024 г.

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 • Заповед № 934/07.06.2024 г. на Заместник-кмета на община Благоевград, с която се регламентира продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки - изтегли от тук
 • Запове №869/28.05.2024 г. на Кмета на община Благоевград за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвиьването на територията на община Благоевград - изтегли от тук
 • Заповед №635/23.04.2024 г. на Кмета на община Благоевград за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции на територията на община Благоевград - изтегли от тук
 • Заповед №524/17.04.2024 г. на Кмета на община Благоевград, с  която се образуват избирателните секции на територията на община Благоевград и се утвърждава тяхната номерация - изтегли от тук; Заповед №636/23.04.2024 г. на Кмета на община Благоевград за измение на заповед №524/17.04.2024 г. - изтегли от тук