История

История на града

Благоевград е селище с богата история. Благоприятните условия, създаден от топлите минерални извори, спомагат за възникването около 300 г. пр.н.е. на тракийското селище Скаптопара (Σκαπτοπάρα) на мястото на днешния квартал Грамада.

След османското завоевание на полуострова, от XV век на мястото на Скаптопара отново има град с многочислено население, който многократно сменя името си – Джума Базари, Джума, Баня, Орта Джума, Джумая, Горна Джумая. Джумая е турска дума, означаваща „петък“, тоест пазарния ден.

На 5 октомври 1912 година Горна Джумая е освободена от българската армия. Постепенно започва благоустройството и хигиенизирането на града. На 9 май 1950 година град Горна Джумая е прекръстен на Благоевград в чест на политическия деец Димитър Благоев.

Исторически развитие на града

 • image description
  238 г.

  Скаптопара

  Античното селище, на мястото на което е разположен днешен Благоевград, е известно с името Скаптопара по т.нар. Скаптопарненски надпис от римско време.

 • image description
  VІІ в

  Траките в района на Горна Джумая

  Предполага се, че първото племе, на което е известно името, живяло в този район, са стримоните, приели името на р. Стримон, споменато от Херодот.

 • image description
  XV – XVIII в

  Горна Джумая

  Писмени сведения за средновековното селище на територията на Благоевград липсват. През XV в., след османското завоевание на Балканския п-в, тук се заселват турски колонисти.Според преданията минералните извори са поводът, който ги довежда до това място. По време на една разходка Кара Ходжа – турчин от Разлог, харесал мястото в петък („джумая“ на турски) и затова градът е наречен Джумая.

 • image description
  XVIII в. - XIX в

  Горна Джумая през периода на Възраждането

  Новите икономически промени, настъпили в Османската империя от края на XVIII в. и началото на XIX в., които свързваме с епохата на Възраждането, намират отражение в Джумая. Поради благоприятното си географско положение в края на XVIII в. и началото на XIX в. градът започва да расте. <br>остепенно Джумая се оформя като голям икономически и духовен център за българите, който през втората половина на XIX в. се превръща в център на каза (околия) в Софийски санджак.

 • image description
  5 октомври 1912 г.

  Горна Джумая и освобождението

  Освободителните борби в края на XIX в. не подминават и Горна Джумая. От всички селища в Пиринския регион единствено жителите на Джумая имат възможност да вкусят от свободата. След кратко сражение в долината на Рилска река и паническото бягство на отстъпващите турци, бойният отряд, воден от майор Иван Павлович Орлински, влиза победоносно на 12/24 февруари 1878 г. в Джумая, посрещнат с огромна радост от неговите жители. Изминават няколко години преди съдбата на Горна Джумая да среши в стихията на Балканските войни. Градът е освободен на 5 октомври 1912 г.