ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2021-2027

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2021-2027

event-single-main-image
Начална дата16 декември, 2021icon
Крайна датаicon

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

               Във връзка с възможност за кандидатстване по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 Община Благоевград изготви Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Благоевград 2021-2027 г.

       В изпълнение на чл. 20, ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, и Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Община Благоевград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по изготвения Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Благоевград 2021-2027 г.

Предложения и становища могат да бъдат изпратени на следния адрес: prr@blagoevgrad.bg

Документът и приложенията към него може да изтеглите тук.

  • Протокол за обществено обсъждане може да изтеглите тук
  • План за интегрирано развитие на Община Благоевград - изтегли от тук

  • Приложения към Плана за интегрирано развитие

  1. Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация         

  2. Приложение1А - индикативен списък на важни за общината проекти               

  3. Приложение 3 - Матрица на индикаторите 

  4. Анализ на получените формуляри от проведеното проучване

  5. Решение БД-ЕО-02/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

  • Презентации на Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград - изтегли от тук