Предложение №60-00-553/06.12.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград