Предложение №60-00-552/06.12.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград