ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА 2015 ГОДИНА КЪМ 30.06.2015 ГОДИНА.