Община Благоевград ще налага санкции на юридически и физически лица, които изгарят материали, отделящи вредни емисии в атмосферата

news-single-main-image
icon

Община Благоевград ще налага санкции на юридически и физически лица, които изгарят материали, отделящи вредни емисии в атмосферата

 

Днес кметът на Благоевград- инж.Румен Томов издаде заповед, с която забранява нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил и други леснозапалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.                                                                                                                                                                              Юридически лица и еднолични търговци, които нарушават заповедта ще бъдат санкционирани със суми в размер от 1400лв. до 4 000лв. Физически  лица ще бъдат глобявани в размер от 500лв. до 3 000лв.

Издадената заповед има за цел да намали замърсяването на атмосферния въздух, който в последните години е сериозен проблем за благоевградчани. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на инж. Емилия Тунева – заместник - кмет по строителството и сигурността на Община Благоевград.

Сподели: