Община Благоевград изгражда комбинирана спортна площадка в двора на VII СУ, комисия отвори ценовата оферта по обявената обществена поръчка

news-single-main-image
icon

Община Благоевград изгражда комбинирана спортна площадка в двора на VII СУ, комисия отвори ценовата оферта по обявената обществена поръчка

Конкурсна комисия отвори ценовата оферта на „Престиж бизнес-93“ ООД, фирмата, подала документи за участие в обществена поръчка за изграждане на открита комбинирана спортна площадка в двора на VII СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград.

Предложената крайна цена е 197 366,40 лв., при обявена прогнозна стойност 199 359,96 лева.

Оферираният срок от кандидата е 45 календарни дни, като предстои комисията да излезе с решение след преглеждане на ценовото предложение.

Новата комбинирана площадка ще бъде подходяща за практикуване на волейбол и тенис на корт.

Сред предвидените дейности за изграждане на спортното съоръжение са разваляне на стара асфалтобетонова настилка, подравняване, уплътняване и полагане на нова.  Полагане на специализирана спортна акрилна настилка, разчертаване на игрално поле, изграждане на плочник, направа на ограда от метални профили, доставка и монтаж на оборудване за волейбол и за тенис.

Съоръжението ще се използва от учениците в учебното заведение, които към момента са близо 1000. Предвид големия брой сформирани паралелки, съществуващите физкултурен салон, покрито игрище и спортни площадки са крайно недостатъчни за обезпечаване на часовете по физическо възпитание. 

Парите за съоръжението са осигурени по програма на Министерство на образованието и науката за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища.

Сподели: