Кметът Методи Байкушев по време на среща за акредитация на специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към ЮЗУ: Имате решителната и категорична подкрепа на Община Благоевград

news-single-main-image
icon

Кметът Методи Байкушев по време на среща за акредитация на специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към ЮЗУ: Имате решителната и категорична подкрепа на Община Благоевград

Кметът на Благоевград Методи Байкушев присъства на работна среща между преподаватели и ръководители на здравни заведения във връзка с предстоящата акредитация на специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в ЮЗУ. Тя се проведе в сградата на I УК към Югозападен университет „Неофит Рилски“
По време на срещата той подчерта огромната роля на преподавателите за подготовката на кадри в сферата на здравеопазването.
 „Искам да изразя от името на Община Благоевград решителна подкрепа към катедра „Здравни грижи“. Запознат съм с острия недостиг на специалисти, наясно съм и че медицината не може да съществува като услуга без да имаме полаганите грижи от медицинските сестри и акушерите“, каза кметът Байкушев.
Той допълни, че на територията на общината има редица лечебни заведения, в които работят подготвени медицински кадри на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и те са от огромно значение за населението в региона.
„Специалистите в тази сфера се изграждат и задържат изключително трудно, затова не мога да си представя как бихме се справили със ситуацията без помощта на университета“, заяви кметът. 
В срещата участие взеха още доц. Росица Дойновска, ръководител на Катедра "Здравни грижи" и заместник-декан по образователни дейности и акредитация на ФОЗЗГС, проф. Николай Марин, преподавател и кандидат за ректор на ЮЗУ и д-р Антон Темелков, директор „Здравеопазване“ към Община Благоевград.

Сподели: