Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

event-single-main-image
Начална дата17 октомври, 2022icon
Крайна датаicon

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД И ГРАДСКАТА СРЕДА

 

Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, отразяващ нов срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО РЕДА НА ЗУЕС

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН СГРАДЕН ФОНД

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА, АКТУАЛНИ КЪМ 24.04.2023 г.

 

Регистър на вписани фирми по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на страницата се избира вписани фирми по чл. 44, ал. 1

 

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

 

 

Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, извършващи обследване на строежите (Технически паспорт):

 

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант  

ДНСК (government.bg)

 

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност

2_PPP_01.10.2022-.pdf (kiip.bg)

 

СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна“  

3_ТК-сайт-28022022.pdf (kiip.bg)

 

РЕГИСТЪР - ЧЛЕНОВЕ НА КАБ (Камара на архитектите в България) ,

Членове на КАБ - Камара на Архитектите в България (kab.bg)

 

 

Информация във връзка с кандидатстването и подготовката на документите може да получите на място в Деловодството на Община Благоевград от експерти или на следните телефони за контакт:
0884 555945; 0894 460710; 0894 460750.