Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С ГРАЖДАНИ от 08.30-17.30 часа (с прекъсване от 12.30-13.30)

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД от 08.00-18.00 часа (с прекъсване от 12.30-13.00)

Работните места в сектор Деловодство” № 1, 2, 3, 4, 5, 6 приемат всички заявления за предоставяне на услуги по общинска собственост, по териториално селищно устройство и по закона за МДТ. В Деловодство се приемат и заявления за достъп до обществената информация.

  • Телефони за връзка: 073/ 884430; 073/867712; 073/867715; 073/867709;

Работни места № 1, 2, 3, 4 и 5 в отдел "Гражданско състояние и регистрация”, който се намира също на партера, приемат заявления за предоставяне на услуги по гражданско състояние.

  • Телефони за връзка: 073/ 884428;

Работни места Каси” № 1, 2, 3 и 4 приемат плащания за всички видове услуги и плащания по закона за МДТ.

  • Телефони за връзка: 073/ 884468;

Гише "Информация"

  • Телефони за връзка: 073/ 867703;

Сигнали за нарушения и предложения към дейността на Община Благоевград:

  • Телефони за връзка: 073/ 88 44 34;