Кметства

Кметове на кметства

КметсвоИме, презиме и фамилияСлужебен телефон
с. Бело поле
Иван Станкев Стойчев
073 86 16 22
0877 136 686
с. Бистрица
Георги Николов Бочуков
073 88 52 45
0884 868 620
с. Българчево
Елена Стефанова Стойчева
0885 910 006
с. Дъбрава
Методи Стойчев Стоянов
073 88 52 40
0893 405 676
с. Еленово
Борислав Паунов Стойнев
073 84 14 25
0894 460 781

Кметски наместници

КметсвоИме, презиме и фамилияСлужебен телефон
с. Бучино-Лисия
Живко Асенов Чукарски
073 89 35 60
с. Делвино
Красимир Янков Стоицов
0894 667 459
с. Дренково
Кирил Борисов Ивановски
07415/4114
0893 405 675