Секретар

Десислава Витанова-Кехайова

Секретар на Община Благоевград


Телефон:
073 86 78 28
Email:
sekretar@blagoevgrad.bg

Родена в гр. Банско. Възпитаник е на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. Завършва магистърска степен „Право“ и „Финанси“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“. През 2007 г. специализира по програма „Еразъм +“ в Страсбург.

Има богат професионален опит, придобит в общинска администрация – Банско, където работи в отдел „Местни данъци и такси“, а от м. ноември 2017 г. до заемане на длъжността Секретар на Община Благоевград е юрисконсулт .

Влиза в екипа, ръководен от кмета Методи Байкушев, с желание и намерение да синхронизира дейността на служителите в Община Благоевград.

Владее френски и английски език.

Диалогична, изключителен професионалист, залага на работа в екип.

Семейна, с две деца.

);