Регистър по чл.35 от ЗПКОНПИ

Декларации и регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Име и фамилияДлъжностДата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 несъвместимост по смисъла на §1, т. 7Дата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 2 за имущество и интереси - Част I: ИМУЩЕСТВОДата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 промяна в обстоятелствата по т. 1Дата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 2 за имущество и интереси - Част II: ИНТЕРЕСИ
1
Галена Манова-Узунова
Старши юрисконсулт
30.3.2018
***
***
***
2
Емилия Велинова
Старши специалист 'Касиер'
8.3.2018
***
***
***
3
Диана Георгиева
Младши експерт УА
***
29.5.2018
***
29.5.2018