Предложение №60-00-115/26.02.2024 г. на Кмета на Община Благоевград относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвителни групи в общинските училища и дневни детски ясли