Обява от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград относно насрочено заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ