Съобщение с изх. №КРЗ-0107Р-39/09.02.2024 г. от Заместник-кмета по строителство, екология и европроекти на Община Благоевград