Съобщение с изх. №КРЗ-0107-23/17.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград