ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.21, Т.1 ОТ НОАМТЦУ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ