ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54 ПО ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ