Заведения за Социални услуги

Социални дейности

Заведения за социални услуги

icon

Дом за пълнолетни лица с деменция “Св. Мина”...

Домът за стари хора “Св.Мина” е открит през 1998 г., помещава се в двуета...

Прочети ощеicon
icon

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “СВ. ПЕТКА“

Домът е разкрит през 2011 г. с капацитет 87 човека, като сградата е ремон...

Прочети ощеicon
icon

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е общинска дейност, разкрита през 1975 г., с ка...

Прочети ощеicon
icon

Защитено жилище за лица с умствена изостанало...

Защитеното жилище за възрастни с умствена изостаналост в гр. Благоевград ...

Прочети ощеicon