Резултати за: undefined

pic

Съобщение с изх. №АП-0107-188/01.12.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград

Прочети още
pic

Заповед №2175/01.12.2023 г. на Кмета на Община Благоевград във връзка с провеждане на публичен търг

Прочети още
pic

Съобщение с изх. №АП-0107-169/29.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград

Прочети още
pic

Уведомление с изх. №94-00-1639/28.11.2023 г. на Кмета на Община Благоевград

Прочети още
pic

Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” относно публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-20/04.09.2023 г. във връзка с откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

Прочети още
pic

Уведомление с изх. №94-00-1609/28.11.2023 г. на Кмета на Община Благоевград

Прочети още
pic

Уведомление с изх. №94-00-1871/17.11.2023 г. на Кмета на Община Благоевград

Прочети още
pic

Съобщение с изх. №АП-0107-75/28.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград

Прочети още
pic

Съобщение с изх. №АСК-0108В-102/28.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград

Прочети още
pic

Съобщение с изх. №АП-0107-208/27.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград

Прочети още