Благоевградската фирма „Биспуд“ ЕООД единствена с оферта за полагане на пътна маркировка в областния център

news-single-main-image
icon

Благоевградската фирма „Биспуд“ ЕООД единствена с оферта за полагане на пътна маркировка в областния център

Само една фирма подаде оферта за обявената от Община Благоевград обществена поръчка за възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по пътищата и уличната мрежа на територията на областния център. Това стана ясно днес на заседание на конкурсната комисия. 
Фирмата, подала документи за участие, е благоевградската „Биспуд“ ЕООД. Тя е предложила ценова оферта от 354 000 лева с ДДС, което съответства на прогнозната стойност, заложена от възложителя и срок за изпълнение 24 месеца. 


Сред дейностите, които предстои да бъдат извършени от фирмата изпълнител са: демаркиране и полагане на надлъжна, напречна и структурна  пътна маркировка, съответно с акрилна боя и светлоотразителни перли и добавка за повишаване на сцеплението, както и със студен спрей пластик и  светлоотразителни перли и добавка за повишаване на сцеплението, включително и почистване на настилката, точкуване на осова и крайна линия. 


Предстои комисията да оцени детайлно дали офертата на кандидата отговаря на всички заложени в конкурсната документация изискванията към изпълнителя. Ако са изпълнени всички условия, ще бъде подписан договор за възлагане на поръчката на „Биспуд“ ЕООД.
Подобряването на пътната инфраструктура е сред приоритетите на ръководния екип на Община Благоевград, а целта е обезпечаване на сигурността на водачите на МПС и пешеходците.


Припомняме, че в последните няколко месеца Община Благоевград предприема комплексни действия по подобряването на уличната мрежа, в това число подмяна на асфалтовата настилка в компрометирани участъци и подновяване на маркировката на пешеходните пътеки около училищата в областния център.

Сподели: