Община Благоевград закупува 6 изключително модерни електробуса и изгражда 3 зарядни станции по проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”

news-single-main-image
icon

Община Благоевград закупува 6 изключително модерни електробуса и изгражда 3 зарядни станции по проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”

Община Благоевград ще закупи 6 електробуса, с изключително високи характеристики, които ще обслужват нови линии от градския транспорт в града. Предстои да бъдат изградени и 3 зарядни станции, които да обслужват превозните средства.

Електробусите ще бъдат осигурени по проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, който в момента се изпълнява от общинска администрация, под ръководството на кмета Илко Стоянов.

Целите и дейностите по проекта, както и изпълнените такива до този момент бяха представени по време на начална пресконференция в зала 5 на Община Благоевград.

В нея взеха участие заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова, Мирослав Кюпов, управител „Благоевград Еко Транспорт“ ЕООД, членове на екипа по проекта, Николай Недялков, представител на фирмата доставчик на електробусите, медии, заинтересовани лица и граждани.

„Благодарение на усилията от страна на кмета Илко Стоянов успяхме да спасим настоящия проект. Бяхме изправени пред реален риск да загубим както средствата за подлеза при кв. „Грамада“, невъзможен за реализиране през програмния период, така и финансирането за целия проект -  над 4 млн. лева безвъзмездна помощ. С последователни стъпки се справихме с този проблем“, заяви по време на пресконференцията Мария Петрова.

Електробусите, които ще обслужват линии от градския транспорт в Благоевград, са с модерна визия и предлагат всички удобства за пътниците и водачите. По време на пресконференцията основните им характеристики бяха презентирани от Николай Недялков, представител на фирмата доставчик.

Превозните средства са нископодови, с двойна врата, монтирана вдясно от движението, за осигуряване на максимален комфорт за пътниците в неравностойно положение, както и за родители с колички. Електробусите ще разполагат с механична рампа, а след пускането ѝ автобусът не можа да потегли. При това положение автоматично ще се включват аварийните светлини, които да ориентират останалите участници в движението.   

Автобусите ще бъдат оборудвани с таблети, които ще дават пълна техническа информация, в това число за  нивото на батерията на електромобила, оставащия пробег и т.н.

Чрез таблетите ще може да бъде управлявана температурата в купето за максимален комфорт на пътниците.

Елетробусите ще бъдат оборудвани и с камери, три от тях ще бъдат монтирани в самия автобус, а другата ще позволява на шофьора да се информира за движението при заден ход. Ще има и специални бутони, чрез които пътниците ще могат да сигнализират за намерението си да спрат на определена спирка. Предвидени са и вградени USB портове за зареждане на телефони, таблети и т.н.

В превозните средства ще има и обособени места за трудноподвижни хора и майки с колички.

Размерите на автобусите са съобразени така че да могат да обслужват по-малки улици от второстепенна улична мрежа.

Предстои да бъде проведено и обучение на водачите и техническия персонал, който ще поддържа електробусите.

Основната цел на проект „Интегриран градски транспорт“  е повишаване качеството на живот на гражданите и намаляване на негативните въздействия върху околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на масовия обществен градски транспорт на територията на Благоевград.

Сред специфичните цели на проекта са: подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения градски транспорт, подкрепа и развитие на устойчива, модерна и безопасна транспортна система, ефективно развитие на обществения градски транспорт, подобряване свързаността на кварталите,  осигуряване и улесняване достъпа до услугите на градския транспорт на хора в неравностойно положение. Сред целите, които ще бъдат постигнати още са намаляване на автомобилния трафик и задръстванията по главните пътни артерии и около жп линията в града, опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на инфраструктурата, свързана с масовия обществен градски транспорт.

Електробусите ще бъдат управлявани от общинско търговско дружество „Благоевград Еко Транспорт“ ЕООД, което ще осъществява обществен превоз на пътници със закупените електробуси по проекта. В момента Община Благоевград е в процедура по одобряване на нова линия на градския транспорт, част от одобрената транспортна схема.

Общата стойност на проекта е 5 621 412,82 лв., от които европейското финансиране е  3 691 571,30 лв, националното съфинансиране: 651 453,75 лв, а собственият принос. Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ е 4 343 025.05 лв. Срокът за изпълнение е до м. октомври 2023 г.

Проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград” се осъществява с Договор № BG16RFOP001-1.008-0010-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Сподели: