ПОКАНА

news-single-main-image
icon

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Благоевград  (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.
 
Във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград  (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Ви уведомяваме, че срокът за общественото обсъждане се удължава и същото ще се проведе на 23. март 2021 г. Предвид спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито всички обсъждания ще бъдат провеждани онлайн чрез платформата Zoom (https://zoom.us/download ). За да обхванем по-широк кръг от заинтересовани страни, ще бъдат проведени две последователни обсъждания, съответно от 10.00 ч. и 14.00 ч., за да могат обсъжданията да бъдат конструктивни, всяко от тях ще обхваща средно по 30 души.
За участие в обсъжданията е необходимо в срок до 12.00 ч. на 22. март 2021 г. да заявите участието си на електронна поща piroblg@blgmun.com, като посочите име/организация, електронната поща и час, в който ще можете да се включите. На електронната поща, която сте посочили, ще изпратим линк за провеждане на събитието, чрез който ще можете да вземете участие онлайн. 
Всички, които няма да имат възможност да присъстват на обсъждането, могат да разгледат качените материали на интернет страницата на Община Благоевград и да изпратят своите препоръки и забележки на ел. поща piroblg@blgmun.com.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!
 
 
 
                                                                                                           С уважение,
                                                                                                                      ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ
                                                                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 
Сподели: