Кметове на общината

Кметове на община Благоевград

Костадин Паскалев

от 2007 година до 2011 година - втори път

Атанас Камбитов

от 2012 година до 2019 година

Румен Томов

от 2019 година до 2021 година

Илко Стоянов

от 2021 година