Състав

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД

МАНДАТ 2019 - 2023 г.

Име и презиме
ПП "ГЕРБ"
Ивайло Златанов
Евгени Бибов
Кирил Илиев
Местна коалиция ЕНП (ЕНП-СДС-БДО)
Радослав Тасков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Владимир Пандев