Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИОННО НАСЪРЧАВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

Валентина Шаркова -Председател

Соня Ставрева

Исмет Узунов

Венцислав Хросинков

Николай Бачев

Наталия Бакалова


КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ

Йосиф Кочев- Председател

Бисер Стойчев

Любомира Хамбарджийска

Мехмед Вакльов

Калоян Хандижийски