Председател на Общинския съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД

Начело на Общински съвет - Благоевград стои председател, който: свиква съвета на заседание; ръководи подготовката на заседанията на съвета; ръководи заседанията на съвета; координира работата на постоянните комисии; подпомага съветниците в тяхната дейност; представлява съвета пред външни лица и организации. Общинските съветници са 41 на брой. Председател на Общински съвет Благоевград е г-н Радослав Николаев Тасков.

image description