ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №3/04.01.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: