СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КЪМ 30.06.2012 г.