Фонд "Култура", стипендии и конкурси

ПРОТОКОЛ от заседанието на Експертния съвет към фонд "Култура" от 05.07.2021г.

На заседанието на експертния съвет на 5 юли 2021 г. е взето решение финансирането от Община Благоевград да е в размер до 10 000 лева, процентът минимум самоучастие (самофинансиране) на кандидатите е 10%. Гласуваните критерии за оценка и критерии за кандидатите са:

  • Местна уседналост на лицата, има се предвид, че приоритет ще имат местните юридически и физически лица
  • Реалистичност на бюджета
  • Подробен финансов план
  • Обществена значимост на проекта
  • Създаване и развитие на публики
  • Интегриране на малцинствата и включване на лица с увреждания
  • Визуализация и дигитализация на проекта

Скалата на оценяване на проектите варира от 0 до 10 точки, минимум точки за допускане на кандидата за класиране – 36, максимален брой точки, които може да получи един проект – 70 точки.

Експертният съвет утвърди формуляр за кандидатстване и бе определен крайният срок за реализация на проектите до края на календарната година - 31.12.2021 г.